<$BlogRSDUrl$>

schaaflicht links art media peace ressources all weird and serious natural chaos creating trials and errors hot and spicy

Click for Antwerp, Belgium Forecast

zaterdag, juni 17, 2006

de Acht vzw De Acht vzw, is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als lokaal integratiecentrum voor Antwerpen-stad. Met de vluchtelingencel (Haven) en de woonwagencel ontwikkelt "de Acht" initiatieven die de emancipatie en de volwaardige participatie van etnisch-culturele minderheden in de stad helpen bevorderen. We doen dit in nauwe samenwerking met de hier wonende allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners en hun organisaties. We werken mee aan de realisatie van een onthaalbeleid voor nieuwkomers en de uitbouw van een opvang- en begeleidingsnetwerk voor mensen zonder papieren.

"de Acht" vzw, de vluchtelingen- en de woonwagencel richten zich tot instellingen en diensten die de toegankelijkheid en de kwaliteit van hun werking voor etnisch-culturele minderheidsgroepen willen verhogen. Dat kunnen beleidsinstanties en stadsdiensten zijn, maar ook scholen, welzijnsorganisaties, opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven, huisvestingsmaatschappijen...

Website van de Acht vzw


Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Comments: Een reactie posten: : : s t a r t: : : l a t e s t p o s t s : : : t o p o f p a g e : : :
: : : h o m e : : : c u r r e n t : : : e n d : : :
: : : Archives and more links : : :_"|"__schaaflicht blog__"|"_ :::nostress::: ...(please?) ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: : : : nostress ~ sidelinks : : : ::straatsalaat=BLOG=streetsalad::


Click for Marrakech, Morocco Forecast
. . . .db.designs . . . .waypath .

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise