<$BlogRSDUrl$>

schaaflicht links art media peace ressources all weird and serious natural chaos creating trials and errors hot and spicy

Click for Antwerp, Belgium Forecast

maandag, februari 27, 2006

A Day-Long Video Tribute to Nam June Paik 

Nam June Paik

From his Fluxus-based performances and altered television sets of the early 1960s, to his video works and multi-media installations of recent decades, Paik has made an enormous contribution to the history and development of video as an art form. Exercising radical art-making strategies with irreverent humor, he reconfigures the language, content and technology of television. Merging global communications theories with an antic Pop sensibility, his works explore the juncture of art, media and popular culture.

Nam June Paik was born in 1932 in Seoul, Korea. His works have been the subject of numerous solo exhibitions, including his first United States retrospective at the Everson Museum, Syracuse, in 1974, and a 1976 retrospective at the Kolnischer Kunstverein, Cologne. In 1982, the Whitney Museum of American Art in New York honored him with a comprehensive retrospective, which traveled to the Museum of Contemporary Art in Chicago, and in 1988 he was the subject of a retrospective at the Hayward Gallery in London. Paik has also had one-man shows at Tokyo Metropolitan Art Museum; Centre Georges Pompidou, Paris; and Holly Solomon Gallery, New York, among many others. The Worlds of Nam June Paik, a major retrospective exhibition at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York, opened in 2000, and traveled to Bilbao, Spain and Seoul, South Korea. In 2006 ground was broken on the Nam June Paik Museum in South Korea.

For more information about Nam June Paik, please visit www.eai.org or www.paikstudios.com.

Magnetic Memory:
A Day-Long Video Tribute to Nam June Paik

links to this post (2) comments

Videomania 


WFMU's Beware of the Blog: VideomaniaTechnorati tags: , , , , ,
links to this post (0) comments

zondag, februari 26, 2006

Musicapital 


Music and city sounds from Bogota.

Undergroundfilm.org - Independent Movie Distribution

Technorati tags: , , , , ,
links to this post (0) comments

underground power 

Get up or get lost

Technorati tags: , ,
links to this post (0) comments

donderdag, februari 23, 2006

A visual exploration on mapping complex networks 


"Functional visualizations are more than innovative statistical analyses and computational algorithms. They must make sense to the user and require a visual language system that uses colour, shape, line, hierarchy and composition to communicate clearly and appropriately, much like the alphabetic and character-based languages used worldwide between humans."

Matt Woolman
Digital Information Graphics
Goal

VisualComplexity.com intends to be a unified resource space for anyone interested in the visualization of complex networks. The project's main goal is to leverage a critical understanding of different visualization methods, across a series of disciplines, as diverse as Biology, Social Networks or the World Wide Web. I truly hope this space can inspire, motivate and enlighten any person doing research on this field.

Not all projects shown here are genuine complex networks, in the sense that they aren’t necessarily at the edge of chaos, or show an irregular and systematic degree of connectivity. However, the projects that apparently skip this class were chosen for two important reasons. They either provide advancement in terms of visual depiction techniques/methods or show conceptual uniqueness and originality in the choice of a subject. Nevertheless, all projects have one trait in common: the whole is always more than the sum of its parts.

visualcomplexity.com | A visual exploration on mapping complex networks


links to this post (0) comments

woensdag, februari 22, 2006

sonic youth 


www.sonicyouth.com : official website of sonic youth

mp3: Youth Against Facism , Protest Records (1992)


links to this post (0) comments

vrijdag, februari 17, 2006

The Museum of Unworkable Devices 
Proceedings of the Athanasius Kircher Society » Blog Archive » The Museum of Unworkable Devices links to this post (0) comments

Aerial Photographs of Mexico City 


Technorati tags: , , ,
links to this post (0) comments

vrijdag, februari 10, 2006

Schenking van het lichaam voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 


Praktische richtlijnen bij lichaamsafstand na overlijden

 1. Bij overlijden verwittigt men het Laboratorium voor Anatomie van de Mens op het nummer: 03-218 03 90. Geef de naam en de voornaam van de overledene, de datum van overlijden en de plaats waar het lichaam ligt.
  Tijdens het weekend of tijdens de vakanties bent u verbonden met een antwoordapparaat dat u verdere richtlijnen zal verstrekken.
  Bij overlijden in een ziekenhuis of in een instelling met koelkamer kan het lichaam gedurende het weekend bewaard blijven in deze koelkamer. U kan dan wachten tot de eerstvolgende werkdag om het Laboratorium op de hoogte te stellen van het overlijden.
 2. a. Bij overlijden thuis doet men aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.
  b. Bij overlijden in een ziekenhuis of in een instelling volgt men dezelfde procedure, tenzij het ziekenhuis of de instelling zelf voor de aangifte zorgt.
 3. a. Als de overledene begraven wordt, vraagt men toelating tot begraven bij de burgerlijke stand. Hiervoor hebt u de overlijdensakte en een kopie van het testament nodig.
  b. Als de overledene gecremeerd wordt, moet het overlijden vastgesteld worden door twee dokters: de dokter die het overlijden vaststelt en een wetsdokter. Nadien vraagt men toelating tot crematie bij de burgerlijke stand. Hiervoor hebt u de overlijdensakte en een kopie van het testament nodig.
 4. Bij het afhalen van het lichaam door de begrafenisondernemer moet de toelating tot begraven of crematie bij het lichaam aanwezig zijn.
 5. De begrafenisondernemer brengt het lichaam gekist over naar het Laboratorium en staat later ook in voor de begrafenis of de crematie. De kosten (koelkamer, kist, transport, begrafenis of crematie, diensten, ...) zijn ten laste van de erfgenamen.
http://webhost.ua.ac.be/nl/algemeen/alginfo/lichaamsafstand.htm
===================================

Afstand van lichaam en organen

In België geldt de regel dat organen en weefsels kunnen wegge-

nomen worden bij ieder overleden persoon die in België woont,

behalve in geval van voorafgaandelijk uitdrukkelijk verzet door

deze persoon. Hiervoor moet hij/zij zich vooraf tot het gemeen-

tebestuur van zijn woonplaats wenden.

Iedereen die in staat is zijn wil te uiten, kan vooraf uitdrukkelijk

instemmen met of protesteren tegen het wegnemen van orga-

nen en weefsels door middel van een verklaring van kandidaat-

donor. Familieleden kunnen dit nadien niet meer verhinderen.

Deze laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het

Rijksregister. Meer informatie hierover vindt u op

www.beldonor.be.

U kunt uw lichaam na overlijden ter beschikking stellen voor

wetenschappelijk onderzoek, door middel van een eigenhandig

geschreven, gedateerd en ondertekend testament. In de prak-

tijk gebeurt dit met een document van de wetenschappelijke

universitaire instelling naar keuze. De modaliteiten verschillen

van instelling tot instelling. Voor lichaamsafstand wordt er geen

vergoeding betaald.

Vraag meer informatie aan de desbetreffende universitaire

instelling.

lijst:

Universitaire instellingen (lichaamsafstand)

> Vrije Universiteit Brussel (vub), dienst anatomie

Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel

t. 02 477 43 17, f. 02 477 44 21

> Universiteit Gent (ug), anatomie en embryologie

Godshuizenlaan 4, 9000 Gent

t. 09 264 92 25, f. 09 225 94 52

> Universiteit Antwerpen (ua), anatomie van de mens en

embryologie

Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen

t. 03 265 33 90, f. 03 265 33 98

[PDF] wegwijs overlijden 09-2005
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
de provincie Antwerpen (Antwerpen). Juul Moretuslei 2, 2610 Wilrijk. t. 03 828 95 60, f. 03 829 14 87. 56. wegwijs bij een overlijden ...
www.socmut.be/NR/rdonlyres/5BC948C6-2573-4DB9-AE3A-958C8DC7093B/0/wegwijsoverlijden.pdf - Similar pages
=========================================
en volgens vivat:
Het lichaam wordt begraven nadat alle voorziene studies konden uitgevoerd worden. Een periode van uitstel van enkele weken, maanden of zelfs jaren kan dus liggen tussen het schenken van het lichaam en de teraardebestelling. Behoudens uitdrukkelijke vraag van de familie brengt het ziekenhuis de nabestaanden niet op de hoogte van dag en uur van de teraardebestelling, maar deelt enkel mee waar het stoffelijk overschot rust. Sommige ziekenhuizen zijn bereid om de kosten van de begrafenis gedeeltelijk of volledig voor hun rekening te nemen.
http://www.vivat.be/00-00.asp?modType=1&
amp;ref=02-01&lang=nl&pagetype=article&articleID=451
========================================
Katholieke Universiteit Leuven:

Lichaamsschenking aan de geneeskunde of lichaamsafstand

In deze situatie stelt men zijn lichaam ter beschikking van de geneeskunde of van het wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt bij leven een contract opgesteld tussen de persoon in kwestie en de Faculteit Geneeskunde. Na het overlijden zal het lichaam worden overgedragen aan de Faculteit Geneeskunde voor onderwijs van de studenten Geneeskunde.

Belangrijk om te weten is dat men in dit geval geen orgaandonatie kan doen. Indien er een contract is afgesloten met de Faculteit Geneeskunde wordt dit beschouwd als een testamentaire beschikking en kan de transplantcoördinator geen procedure opstarten voor orgaandonatie.

Voor verdere informatie over lichaamsschenking verwijzen wij u graag naar de Katholieke Universiteit Leuven, Secretariaat Anatomie op het nummer 016 33 66 81.

http://www.uzleuven.be/UZroot/content/home/wieiswie/diensten/
transplantatiechirurgie/orgaandonatie/index.cfm

======================================

links to this post (0) comments

taggling :: streetsalad 

taggling :: streetsalad

Technorati tags:
links to this post (0) comments

maandag, februari 06, 2006

Spelunkers of the Collective Unconscious 


synesthesia :: synchronicity :: synergySTATEMENT OF PURPOSE

to create a nexus for exchange of conscious and unconscious thought

to catalyze ripples of change throughout the collective unconscious (and beyond!)

to transcend barriers of language and culture and communicate universally

to inspire awareness and acceptance of the sacred mystery of human divinity

to invent and promote a new cosmology

to prepare every willing mind to
OPEN OPEN OPEN

Spelunkers of the Collective Unconscious


links to this post (0) comments: : : s t a r t: : : l a t e s t p o s t s : : : t o p o f p a g e : : :
: : : h o m e : : : c u r r e n t : : : e n d : : :
: : : Archives and more links : : :_"|"__schaaflicht blog__"|"_ :::nostress::: ...(please?) ::straatsalaat=POOL=streetsalad:: : : : nostress ~ sidelinks : : : ::straatsalaat=BLOG=streetsalad::


Click for Marrakech, Morocco Forecast
. . . .db.designs . . . .waypath .

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise